Xem tay để biết bạn có phải nhà bác học?

Thứ Ba, 16/07/2013 05:00 (GMT+07)

Các đường chỉ tay

1. Có những đường chéo xuất hiện trong lóng thứ 3 của ngón trỏ: là người có nhiều ý tưởng độc đáo, sáng tạo.

2. Lóng thứ 3 của ngón giữa dài: là người rất trung thực, có tính bền bỉ; kiên trì và thường sống hướng nội.

3. Lóng thứ 3 của các ngón tay đều dài: là người có trực giác nhanh nhạy, năng lực cảm nhận tinh tế, khả năng xét đoán thông minh.

4. Có những đường thẳng ở lóng thứ 3 của ngón trỏ: là người có hiểu biết, rất chăm chỉ và ham thích tìm tòi, khám phá.

5. Đường nằm ngang trên các lóng thứ 3: là người hiểu biết, có vốn kiến thức sâu rộng.

6. Có những đường thẳng trên lóng thứ 3 của ngón đeo nhẫn: là người giàu cảm xúc, phong phú về cảm giác. 

7. Đường kỳ ảo (nằm ở gần mé bàn tay, từ dưới ngón út kéo tận xuống gần hết gan bàn tay) với hình vuông to đóng ở giữa: là người tài năng.

8. Hình chữ nhật xuất hiện trên gò Thái Âm: là người có trí tưởng tượng, óc sáng tạo phong phú.

9. Các lóng thứ 1 có nhiều thịt và dày: là người thông minh, vốn hiểu biết sâu rộng, trí tưởng tượng phong phú. 

10. Đường Trí Đạo và đường Tâm Đạo rất xa chân các ngón tay: là người tài trí, thông minh hơn người. 

(Theo Tiếng nói của bàn tay)

Bài viết liên quan